Заявете до 30.06.2018г. лична револвираща кредитна карта Diners Club International с промоционални условия

Заявете до 30.06.2018 г. лична револвираща кредитна карта Diners Club International и се възползвайте от промоционалното ни предложение:

 • Без такса за теглене на банкомат в страната и чужбина*;
 • 12% годишна лихва за първите 12 отчетни периода от издаване на картата**;
 • Без месечна членска такса за първите 12 месеца от издаване на картата;
 • Безлихвен гратисен период до 45 дни;
 • Без такса за кандидатстване;
 • Без такса при пазаруване онлайн;
 • Безплатен достъп и консумация в над 700 VIP салона на редица международни летища***;
 • Cashback програма – 1% обратно по картата****;
 • Застраховка, според вида на картата.

Изберете своята кредитна карта Diners Club International:

 

 

 Заявка

 или

 • в клон или офис на Fibank;
 • на телефон *bank (*2265).

 

Промоционалните условия са валидни за новоиздадена основна или допълнителна лична револвираща кредитна карта от следните видове: Diners Club Classic, Diners Club International First Lady розова и Diners Club International First Lady червена, които са заявени в периода 01.04.2018г. – 30.06.2018г., включително.

*Без такса за теглене на банкомат, за първите 3 отчетни периода от издаване на картата.

**След промоционалния период с годишна фиксирана лихва съгласно Тарифата на „Дайнърс клуб България“ АД.

***Пълните условия на програмата можете да видите на www.diners.bg

****При оборот от 2000 лева за 6 месеца.

Пример за ГПР: 12.87% за карта Diners Club Classic при следните параметри: срок на овърдрафта 12 месеца, кредитен лимит 3000 лева, усвоен изцяло чрез ПОС, годишна лихва 12% за първите 12 месеца.