VIP ЛЕТИЩНИ САЛОНИ

18.01.2019

Diners Club International VIP летищни салони

Всички притежатели на корпоративни кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб България, имат възможност да направят бизнес пътуването си още по-приятно, посещавайки над 1000 летищни салона в целия свят.

Единственото нещо, което трябва да направите е да покажете своята кредитна карта Diners Club (корпоративна Evolve или DCI Classic) на служителите, на входа на съответния салон.

Имате възможност бързо, лесно и удобно да намерите пълна информация, за желан летищен салон или оферти с отстъпки за многобройни локации по света, през мобилното приложение Diner Club Travel Tools, достъпно в App Store и Google Play.

В приложението е включена информация за достъпа на деца в даден салон, допълнителни такси за придружаващи Ви гости (Guest Fee), предлагани удобства, локацията му на летището и други. 

Условия за ползване на услугата

Достъп до VIP летищните салони имат, както всички притежателите на лични кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб България, така и корпоративни кредитни карти Diners Club - Evolve или DCI Classic .

Всеки картодържател може да получи допълнителна инфрмация за избран от него летищен салон - условия за достъп на деца, допълнителни такси за придружаващи гости (Guest Fee) и предлагани удобства, на адрес https://bit.ly/2WvkCBT

 • Привилегията за безплатен достъп до летищните салони, се запазва за първите 90 дни от издаване на нова карта;

При преиздаване на пластиката важи условието за безплатен достъп при натрупан оборот от 1000 лева в търговски обекти в България или чужбина, за период от 90 дни преди датата на посещение.

 • Безплатният достъп се запазва за най-активните картодържатели, които за период от 90 дни преди датата на посещение на салон, са реализирали минимален оборот, в търговски обекти в България или чужбина,  в размер на 1000 лeва; 
 • Безплатният достъп важи за не повече от 12 броя посещения, за една календарна година, за клиенти с корпоративни кредитни карти Evolve и DCI Classic. Сумират се и посещенията реализирани в първите 90 дни от издаване на картата;
 • Броят на посещенията се отчита за календарна година за клиент, независимо от броя на притежаваните от него кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб България АД. Неизползвани безплатни посещения не се прехвърлят в следваща година. Отчитането се извършва по дата на посещение, а не по дата на осчетоводяване.
 • В случай, че клиентът не успее да направи необходимия оборот, за период от 90 дни назад от посещението, ще може да се възползва от удобствата на  VIP летищните салони, като заплати индивидуално за всяко едно от посещенията си такса, която е в размер на 30 лв., според Тарифата на Дайнърс клуб България;
 • Такса за посещение на гост, придружаващ картодържателя, се заплаща винаги, съгласно правилата на съответния салон. Информация за таксите за гости е обявена на адрес https://bit.ly/2WvkCBT;
 • Когато картодържател, закрие промоционална карта Diners Club, през първите 90 дни от издаванетo й, не важи условието за ползване на безплатен достъп до VIP летищните салони и клиентът дължи такса за всяко посещение;
 • За картодържатели, издали картите си при предходни условия на програмата, новите условия влизат в сила считано от 01 януари 2019г.;
 • До 31 декември 2018 г., всички кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб България АД, ползват привилегията за безплатен достъп при реализиране на минимален оборот в търговски обекти в България или чужбина, в размер на 500 лeва.

Условия за достъп до VIP летищните салоните

Вашата корпоративна карта Diners Club Ви дава безплатен достъп до летищните салони, в първите 90 дни от издаването й, но не повече от 12 броя посещения за съответния вид карта, съгласно условия на Програмата. След този период, можете да се възползвате от безплатен достъп, ако за период от 90 дни преди датата на посещение на салона имате направен оборот от минимум 1000 лева в търговски обекти в България или чужбина.

В системата ни за разплащания и справки – MyDinersClub, можете да получавате актуална информация за натрупания от Вас оборот (www.my.diners.bg).

Какъв е процесът за достъп до летищните салони? 

 • В случай, че пътувате сам, служителите ще чекират (проверят) картата Ви Diners Club с пре-авторизация за USD 1.00, като тя няма да бъде  таксувана/задължена;
 • В случай, че пътувате с гост/и за всеки придружаващ, ще получите пре-авторизация и картата Ви ще бъде задължена с „такса гост (guest fee)“.

Какво ще се случи при отказана или одобрена пре-авторизация?

 • При отказана пре-авторизация, поради блокирана карта, достъпът до VIP салона ще Ви бъде отказан;
 • При одобрена пре-авторизация, служотелите ще Ви помолят да подпишете електронна разписка. В този случай е ВАЖНО да знаете, че ако с Вас няма придружител/и, трябва да се уверите, че на бланката пише “Guest – 0”. Респективно ако с Вас има един придружител „Guest – 1”. При неверни данни Ви препоръчваме да не подписвате т.к. в противен случай Вашият подпис ще е основание да картата Ви да бъде таксувана.

Таксите за придружители/гости винаги се заплащат от Вас и обикновено се отразяват по Diners Club картата Ви няколко дни след датата на посещение, с общо наименование на летищния салон „AIRPORT LOUNGE VISIT/SUSSEX HOUSE\HAYWARDS HEAT\RH161DN“.

Нямате необходим минимален оборот за безплатен достъп?

Служителите на VIP салоните уведомяват ли за дължими  такси?

 • Не! Служителите на летищните салоните не са запознати с условията на Diners Club International относно размера на дължимите такси.

Имате придружител(и)?

 • Ако не пътувате сами, бихте могли да получите достъп, когато покажете Вашата Diners Club® карта и тази на придружителя Ви, ако има издадена такава. В противен случай той ще получи достъп, а Вашата карта ще бъде задължена с „такса гост (guest fee)“.

Дата на последна актуализация: 18.01.2020 г.

  Дата на предходна актуализация 08.11.2018 г.