Diners Club International


 


През юли 2008 г. Diners Club International става притежание на Discover Financial Services, лидер в издаването на кредитни карти и обслужването на електронни разплащания с над 56 млн. картодържатели. В резултат на това, картите Diners Club започват да се приемат в милиони търговски обекти, обозначени с логото на Discover в Северна Америка.

Diners Club International разширява дейността си, като:

  • оперира в над 185 страни;

  • картите се приемат в над 14 милиона търговски обекти по света;

  • има над 56 млн. притежатели на карти, от които над 75% частни лица;

  • предоставя възможност за теглене в брой от над 900 000 банкомата и кеш локации по света;

  • предоставя достъп до над 450 VIP салона на редица международни летища, в повече от 75 страни по света.

Diners Club International има представителства и обслужва клиентите си по целия свят чрез над 85 франчайза и агенции. Днес картите Diners Club са предпочитани от деловите хора, които пътуват често и разчитат на сигурност и комфорт при плащанията.