Мога ли да видя разполагаема наличност на банкомат?

Картодържателите на Дайнърс клуб България могат да проверяват салдо по карта Дайнърс клуб на банкомат на ПИБ. В случай, че се извърши теглене на сума от банкомат на друга банка, то картодържателите могат да видят остатъчната наличност по картата чрез получаването на разписка.

 

Назад