Отменя програмата КЕШБЕК.

30.06.2023

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че считано от 15.07.2023г. „Дайнърс Клуб България“ АД преустановява бонус програмата „Кешбек“ за всички съществуващи лични и корпоративни кредитни карти.


• Всички карти,  за които месец юли е шести отчетен период и са събрали бонус точки, съгласно останалите условия на програмата,  ще получат кешбек.

• За останалите карти,  които са натрупали точки,  но нямат завършен шестмесечен период,  натрупаните бонус точки ще се сторнират, на база взетото решение бонус програмата да бъде отменена, считано от 15.07.23 г.

• КЕШБЕК програмата на Дайнърс клуб България АД не е част от Общите условия и Договора за издаване на кредитна карта и може да бъде променяна едностранно от Дружеството,  без да се дължи предварително уведомление до клиента.