Отменя се програмата за безплатен достъп до летищните салони.

18.09.2023

Отменя се програмата безплатен достъп до летищните салони  за всички съществуващи кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб България АД, считано от 01.10.2023 г.


Таксата за посещение на ВИП салон на международни летища за всички кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб България АД с които има сключено споразумение е в размер на 30 лв., съгласно Тарифата на Дружеството.


Важи само за ВИП салони изчерпателно посочени на адрес https://www.dinersclub.com/cardmembers/airport-lounges/