Информацията за ВИП салоните.

10.10.2023

След  01.10.2023 г. таксата за достъп до ВИП салон ще се определя  индивидуално от самият салон. 

На входа ще Ви бъде предоставена възможност да заплатите входната такса. Тя ще бъде отразена директно по Вашата кредитна карта Diners club. 

При изготвянето на извлечението по карта за месеца, в който сте имали посещение във ВИП салон, заплатената от Вас сума, ще бъде сторнирана, а картата ще бъде задължена с 30 лева.