Достъп и консумация до VIP летищни салони

26.07.2021


Diners Club International VIP летищни салони

Всички притежатели на кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб България, имат възможност да направят пътуването си още по-приятно, посещавайки над 950 летищни салона в целия свят.

Единственото нещо, което трябва да направите е да покажете своята кредитна карта Diners Club на служителите, на входа на съответния салон.

Даваме възможност на нашите клиенти бързо и лесно да намерят пълна информация, за желан летищен салон или оферти с отстъпки за многобройни локации по света, през мобилното приложение Diner Club Travel Tools, достъпно в App Store и Google Play.

В приложението е включена информация за достъпа на деца в даден салон, допълнителни такси за придружаващи Ви гости (Guest Fee), предлагани удобства, локацията му на летището и други. 

Условия за ползване на услугата

Достъп до VIP летищните салони имат всички притежателите на лични кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб България, от следните видове:

 • Diners Club International Classic;
 • Diners Club-Mastercard Classic;
 • Diners Club International First Lady Pink;
 • Diners Club-Mastercard First Lady Pink;
 • Diners Club International First Lady Red;
 • Diners Club-Mastercard First Lady Red;
 • Diners Club International Privé;
 • Diners Club International - Fibank.

Всеки картодържател може да получи допълнителна инфрмация за избран от него летищен салон - условия за достъп на деца, допълнителни такси за придружаващи гости (Guest Fee) и предлагани удобства, на адрес https://bit.ly/2WvkCBT

 • Привилегията за безплатен достъп до летищните салони, се запазва за първите 90 дни от издаване на нова карта.

При преиздаване на пластиката важи условието за безплатен достъп при натрупан оборот от 1000 лева в търговски обекти в България или чужбина, за период от 90 дни преди датата на посещение.

 • Безплатният достъп се запазва за най-активните картодържатели, които за период от 90 дни преди датата на посещение на салон, са реализирали минимален оборот, в търговски обекти в България или чужбина,  в размер на 1000 лeва; 
 • Безплатният достъп важи за не повече от 12 броя посещения, за една календарна година, за клиенти с кредитни карти от следните видове:

- Diners Club International Classic;

- Diners Club-Mastercard Classic;

- Diners Club International First Lady Pink;

- Diners Club-Mastercard First Lady Pink;

- Diners Club International - Fibank;

Сумират се и посещенията реализирани в първите 90 дни от издаване на картата.

 • За притежатели на кредитни карти Diners Club First Lady Red  и Diners Club - Mastercard First Lady Red безплатният достъп важи за не повече от 24 броя посещения, за периода от една календарна година. Сумират се и посещенията реализирани в първите 90 дни от издаване на картата.
 • За притежатели на кредитна карта Diners Club International Prive  безплатният  достъп важи за не повече от 50 броя посещения, за периода от една календарна година. Сумират се и посещенията реализирани в първите 90 дни от издаване на картата;
 • Броят на посещенията се отчита за календарна година за клиент, независимо от броя на притежаваните от него кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб България АД.

Неизползвани безплатни посещения не се прехвърлят в следваща година. Отчитането се извършва по дата на посещение, а не по дата на осчетоводяване.

 • В случай, че клиентът не успее да направи необходимия оборот, за период от 90 дни назад от посещението, ще може да се възползва от удобствата на  VIP летищните салони, като заплати индивидуално за всяко едно от посещенията си такса, която е в размер на 30 лв., според Тарифа на Дайнърс клуб България;
 • Такса за посещение на гост, придружаващ картодържателя, се заплаща винаги, съгласно правилата на съответния салон. Информация за таксите за гости е обявена на адрес https://bit.ly/2WvkCBT;
 • Когато картодържател, закрие промоционална карта Diners Club, през първите 90 дни от издаванетo й, не важи условието за ползване на безплатен достъп до VIP летищните салони и клиентът дължи такса за всяко посещение;
 • Притежателите на кредитни карти Diners Club International First Lady Red, Diners Club-Mastercard First Lady Red и Diners Club international Privé, ползват услугата безплатно, без изискване за реализиране на оборот;
 • За картодържатели, издали картите си при предходни условия на програмата, новите условия влизат в сила считано от 01 януари 2019г.;
 • До 31 декември 2018 г., всички кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб България АД, ползват привилегията за безплатен достъп при реализиране на минимален оборот в търговски обекти в България или чужбина, в размер на 500 лeва – изискването за минимален оботор не важи за Diners Club International First Lady Red, Diners Club-Mastercard First Lady Red и Diners Club International Privé.

Условия за достъп до VIP летищните салоните

Вашата карта Diners Club Ви дава безплатен достъп до летищните салони, в първите 90 дни от издаването й, но не повече от 12, 24 и/или 50 броя посещения за съответния вид карта, съгласно условия на Програмата. След този период, можете да се възползвате от безплатен достъп, ако за период от 90 дни преди датата на посещение на салона имате направен оборот от минимум 1000 лева в търговски обекти в България или чужбина - изискването за минимален оборот не важи за Diners Club International First Lady Red, Diners Club - Mastercard First Lady Red и Diners Club International Privé.

В системата ни за разплащания и справки – MyDinersClub, можете да получавате актуална информация за натрупания от Вас оборот (www.my.diners.bg).

Какъв е процесът за достъп до летищните салони? 

 • В случай, че пътувате сам, служителите ще чекират (проверят) картата Ви Diners Club с пре-авторизация за USD 1.00, като тя няма да бъде  таксувана/задължена;
 • В случай, че пътувате с гост/и за всеки придружаващ, ще получите пре-авторизация и картата Ви ще бъде задължена с „такса гост (guest fee)“.

Какво ще се случи при отказана или одобрена пре-авторизация?

 • При отказана пре-авторизация, поради блокирана карта, достъпът до VIP салона ще Ви бъде отказан;
 • При одобрена пре-авторизация, служотелите ще Ви помолят да подпишете електронна разписка. В този случай е ВАЖНО да знаете, че ако с Вас няма придружител/и, трябва да се уверите, че на бланката пише “Guest – 0”. Респективно ако с Вас има един придружител „Guest – 1”. При неверни данни Ви препоръчваме да не подписвате т.к. в противен случай Вашият подпис ще е основание да картата Ви да бъде таксувана.

Таксите за придружители/гости винаги се заплащат от Вас и обикновено се отразяват по Diners Club картата Ви няколко дни след датата на посещение, с общо наименование на летищния салон „AIRPORT LOUNGE VISIT/SUSSEX HOUSE\HAYWARDS HEAT\RH161DN“.

Нямате необходим минимален оборот за безплатен достъп?

Служителите на VIP салоните уведомяват ли за дължими  такси?

 • Не! Служителите на летищните салоните не са запознати с условията на Diners Club International относно размера на дължимите такси.

Имате придружител(и)?

 • Ако не пътувате сами, бихте могли да получите достъп, когато покажете Вашата Diners Club® карта и тази на придружителя Ви, ако има издадена такава. В противен случай той ще получи достъп, а Вашата карта ще бъде задължена с „такса гост (guest fee)“.